บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าลูกค้าทุกรายมีลักษณะธุรกิจที่เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของเครื่องบินส่วนตัวไปจนถึงฝูงบินพาณิชย์ บริษัทฯ จึงให้ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยท่านสามารถวางใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอย่างครอบคลุมและครบครันที่สุด โดยความคุ้มครองต่างๆ สรุปไว้ตามด้านล่างนี้

ประกันภัยเครื่องบินปีกแข็ง (Fixed Wing Aircraft) และเครื่องบินไอพ่น (Jet Aircraft)

 

เนื่องจากธุรกิจของลูกค้าแต่ละบริษัท มีลักษณะที่เฉพาะตัว บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งความเสียหายต่อตัวเครื่องบิน รวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากการใช้เครื่องบินของท่าน และส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองประกันภัยให้กับธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เที่ยวบินส่วนตัว
 • เที่ยวบินสำหรับขนส่งผู้บริหาร
 • เที่ยวบินพาณิชย์
 • เที่ยวบินบริการขนส่งผู้โดยสาร
 • บริการขนส่งสินค้า

ประกันภัยเฮลิคอปเตอร์

 

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ธุรกิจของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งความเสียหายต่อเฮลิคอปเตอร์ของท่าน รวมไปถึงความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากการใช้เครื่องบินของท่าน และส่งผลต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น

บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองประกันภัยให้กับธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เที่ยวบินส่วนตัว
 • เที่ยวบินสำหรับขนส่งผู้บริหาร
 • เที่ยวบินพาณิชย์
 • เที่ยวบินบริการขนส่งผู้โดยสาร
 • เที่ยวบินในและนอกเขตชายฝั่ง
 • บริการขนส่งสินค้า
 • เที่ยวบินตรวจสอบไลน์การผลิตไฟฟ้าและเที่ยวบินลาดตระเวน
 • และอื่นๆ

ประกันภัยโดรน (อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก)

 

หากท่านมีโดรนไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ สามารถจัดหาประกันภัยให้กับท่าน ทั้งความคุ้มครองความเสียหายต่อโดรนของท่าน และความรับผิดตามกฏหมายต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่น

บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองประกันภัยให้กับธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การใช้โดรนส่วนบุคคล
 • โดรนสำหรับการสำรวจ
 • โดรนสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์หรือสื่อต่างๆ
 • และอื่นๆ

ประกันภัยบอลลูน

 

ธุรกิจบอลลูนซึ่งมีลักษณะธุรกิจที่เฉพาะตัว จำเป็นที่จะต้องมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกด้านของธุรกิจ

ผู้ให้บริการภายในสนามบิน

 

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของท่านในฐานะผู้ให้บริการภายในสนามบิน บริษัทฯ สามารถจัดหาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและตรงกับความเสี่ยงภัยต่อธุรกิจของท่าน

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดหาความคุ้มครองให้กับลูกค้าในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ผู้ให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ผู้ให้บริการจัดเตรียมอาหารให้กับสายการบิน
 • ผู้ให้บริการทำความสะอาดเครื่องบิน
 • ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
 • ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน
 • ผู้ให้บริการภาคพื้นดิน
 • และอื่นๆ

นักบิน ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการบนเครื่องบิน

 

บริษัทฯ สามารถจัดหาประกันภัยสำหรับการถูกถอดถอนใบอนุญาตฯ สำหรับนักบิน ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการบนเครื่องบิน จากทั้งผู้รับประกันภัยในเอเชียและลอนดอน หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

ประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

 

ประกันภัยเครื่องบินสำหรับความรับผิดส่วนแรก

ประกันภัยเครื่องบินมักมีความรับผิดส่วนแรกภายใต้กรมธรรม์ โดยความรับผิดส่วนแรกนั้นเป็นส่วนที่ท่านต้องรับผิดชอบในทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งประกันภัยประเภทนี้จะช่วยรับภาระในส่วนของความรับผิดส่วนแรกที่เกิดขึ้น กรุณาติดต่อบริษัทฯ หากท่านสนใจรับใบเสนอราคาสำหรับประกันภัยความรับผิดส่วนแรกนี้

ประกันภัยเครื่องบินสำหรับเจ้าของเครื่องบิน

บริษัทฯ สามารถจัดหาความคุ้มครองประกันภัยสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องบิน กรุณาติดเพื่อขอรับใบเสนอราคาประกันภัย

ประกันภัยส่งมอบเครื่องบิน

หากท่านเป็นผู้เช่า หรือให้เช่าเครื่องบิน และกำลังมองหาความคุ้มครองที่ตรงกับธุรกิจของท่าน กรุณาติดต่อเพื่อขอรับใบเสนอราคาประกันภัยที่ตรงความต้องการมากที่สุด

ประกันภัยเที่ยวบินปลอดผู้โดยสารและสินค้า

หากท่านต้องการส่งมอบเครื่องบินให้กับผู้ซื้อปลายทาง โดยเที่ยวบินในการส่งมอบนั้นเป็นเที่ยวบินปลอดผู้โดยสารและสินค้า หรือ เที่ยวบินเปล่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาความคุ้มครองให้กับธุรกิจประเภทนี้ และท่านจะได้รับใบเสนอราคาที่มีความคุ้มครองที่ครบครันและราคาสมเหตุสมผล

ประกันภัยเครื่องยนต์ของเครื่องบิน

เครื่องยนต์ของเครื่องบิน รวมถึงอะไหล่ต่างๆ ที่รอการติดตั้ง หรือยังไม่ได้ติดตั้งบนเครื่องบิน จำเป็นต้องมีความคุ้มครองประกันภัยเช่นกัน โดยบริษัทฯ สามารถจัดหาประกันภัยความคุ้มครองให้กับทรัพย์สินประเภทนี้ กรุณาติดต่อหากท่านต้องการรับใบเสนอราคา