การประกันภัยสงครามต่ออากาศยาน และ อะไหล่

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอากาศยาน อะไหล่ และความรับผิดจะยกเว้น ภัยสงครามและภัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้อยกเว้น ภัยสงคราม, การจี้ปล้นอากาศยาน และ ภัยอื่นๆ ตาม War, Hi-Jacking and Other Perils Exclusion Clause (Aviation) AVN48B

ข้อยกเว้นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ชาวอิสราเอลจู่โจมสนามบินเบรุต ธันวาคม 1968 รวมถึงวินาศกรรมเหตุการณ์ 9/11 ที่สหรัฐอเมริกา ความคุ้มครองภัยสังครามต่ออากาศยาน และ อะไหล่ ได้พัฒนามาจนกระทั่ง ข้อยกเว้นที่ระบุภายใต้เงื่อนไข AVN48B บางข้อก็ได้นำกลับมาให้ความคุ้มครอง

AVN48B ประกอบด้วยข้อยกเว้นภายใต้ย่อหน้า (a) ถึง (g) ผู้รับประกันภัยจะให้ความคุ้มครองทุกย่อหน้า ยกเว้นข้อยกเว้นตามย่อหน้า (b) ภายใต้ข้อตกลงสากลระหว่างผู้รับประกันภัย แต่อย่างไรก็ตาม ภัยที่เกิดจากการก่อการร้ายจากอาวุธสงคราม อาวุธนิวเคลียร์ และ/หรือ การแผ่รังสี หรือ การแพร่กัมมันตภาพรังสี จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขประกันภัย

ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือ เสียหายต่อเครื่องบินของท่าน (รวมถึง อะไหล่ของอากาศยาน ตามที่ระบุเอาประกันภัยไว้) โดยเป็นความเสียหายที่ได้รับการยกเว้นจากกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอากาศยาน ซึ่งสาเหตุความเสียหายอยู่ภายใต้ย่อหน้า (a) ถึง (g) แต่ไม่รวมย่อหน้า (b) ความคุ้มครองยังรวมไปถึงความเสียหายต่อเครื่องบินที่ไม่อยู่ในการดูแลของท่าน แต่เป็นผลมาจากความเสี่ยงภัยที่ได้รับความคุ้มครอง

ผู้รับประกันภัยยังให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากการคุกคามอากาศยานหรือผู้โดยสาร หรือ ลูกเรือ เช่น การขู่กรรโชก ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการถูกริบทรัพย์ หรือ การจี้ปล้นอากาศยาน

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นมาตรฐานจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และยังรวมถึง เงื่อนไข การยกเลิกอัตโนมัติต่อการเกิดขึ้นทันทีทันใดของภัยสงคราม (ไม่ว่าจะถูกประกาศว่าเป็นภัยสงครามหรือไม่) ระหว่างประเทศต่อไปนี้ อังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และ จีน

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะจัดหาความคุ้มครอง เงื่อนไขการประกันภัย ข้อจำกัด รวมถึงข้อยกเว้น ตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งจำนง

 

ขอรับใบเสนอราคา
กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอเอาประกันภัย

หากมีคำถาม กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

อีเมล: [email protected]  หรือ โทร. +66 2 670 3902

การประกันภัยการบินประเภทอื่นๆ

หากมีท่านมีความสนใจขอเอาประกันภัยนี้ ท่านอาจจะมีความสนใจประกันภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้